De pilots‎ > ‎Instelling‎ > ‎

TU Delft

De Pilots

Door op afbeeldingen of PDF-pictogram te klikken kom je op betreffende pagina terecht. 
 Faculteit/Opleiding  Videotoepassing Ervaring   Voorbeeldproduct
 TU -breed Genrebibliotheek Presentatievaardigheden: opnames van best practices TU-breed

Doel van de pilot  is om een verzamelplaats te maken met voorbeelden (best practices) van presentaties die gangbaar zijn binnen de academische context.  In het kader van het vak presentatievaardigheden worden deze van commentaar voorzien (sterke en zwakke punten).


Korte samenvatting,  
doel en ervaringen pilot

Hier twee voorbeelden: 
  1. een presentatie door studenten van een  Bachelor-eindproject met een redelijk eenvoudige camera. Op basis hiervan vindt er een reflectie plaats die ook voor andere studenten zichtbaar is.   
  2. Toelichting door de docent op basis van een filmpje:  'waar moet je op letten als het gaat om voorkennis van het publiek'.
Techniek, Bestuur en Management
Opleiding Management of Technology
Online onderwijs voor studenten in het buitenland m.b.v. Collegerama en Skype.
Bij deze pilot gaat het vooral om het begeleiden van studenten die het vak ‘qualitative research methods ‘ niet live kunnen volgen vanwege een verblijf in het buitenland. Hiertoe worden de colleges opgenomen met Collegerama zodat studenten in het buitenland ook op deze manier het vak kunnen volgen. Individuele opdrachten worden vervolgens via Skype besproken. De pilot laat zien dat dit goed werkt maar wel de nodige extra  tijd kost
 
Korte samenvatting,  
doel en ervaringen pilot

Als voorbeeld hier het introductieiecollege. 
Techniek, Bestuur en Management, opleiding Technische Bestuurskunde (BSc)
Instructie spss m.b.v. Camtasia.
De pilot behelst het maken van instructiefilmpjes m.b.v. camtasia (screencaster) over het uitvoeren van geavanceerde analysetechnieken in spss. Met de instructiefilmpjes worden vooral studenten bediend die behoefte hebben aan meer ondersteuning/uitleg.
 
Korte samenvatting,  
doel en ervaringen pilot

Hier een voorbeeld van een opname waarin  stap voor stap en met uitleg van de docent een analysetchniek wordt toegelicht.
Techniek, Bestuur en Management, Opleiding Technische bestuurskunde (BSc)
Instructiefilmpjes Systeem Dynamica m.b.v. Wimba.
Ook deze pilot speelt in op de  heterogeniteit van studenten door het maken van extra verrijkt materiaal waar voor tijdens de colleges geen ruimte is. Ook hier wordt gebruikt gemaakt van een screencaster (Wimba) 

Korte samenvatting,  
doel en ervaringen pilot

Hier een voorbeeld van een college met Wimba ter verrijking en verdere uitleg van de stof.
Minor Projectmanagement
Gebruik van video door groepen studenten.
Bij de interfacultaire minor projectmanagement nemen studenten  interviews af met  experts uit het betreffende bedrijf rondom een concreet vraagstuk. Voorafgaand aan deze interviews moeten de studenten in groepjes van 4 gezamenlijk een video/ Hierin wordt de methode van projectmanagement die ze willen hanteren door de projectgroep uitgelegd. De studenten worden ook beoordeeld op dit tussenproduct. Studenten worden aldus met de filmpjes gedwongen om in een vroeg stadium te reflecteren over het beoogde succes.
  
Korte samenvatting,  
doel en ervaringen pilotHier het filmpje waar de docent de pilot toelicht.

Beleid TU Delft

De TU Delft voert een zeeractief beleid als het gaat om  opnames van colleges, seminars e.d. Dit wordt logistiek/technisch  ondersteund vanuit MMS ((MultiMedia Services). Zij beschikken over opnameapparatuur (Collegerama; http://www.collegerama.nl/)) en een professionele studio.  
Het scherm waarin Collegerama  wordt vertoond  bestaat in de meeste gevallen uit drie delen: links boven worden de videobeelden gepubliceerd, links onder een scherm met de gegevens van het vak, de docent of de presentatie en rechts de bijbehorende (PowerPoint) sheets. Nieuwe functionaliteit van Collegerama richt  zich met name op meer interactie (polls, vragen stellen, tagging e.d.). 

Het aantal opnames m.b.v. Collegerama is de afgelopen  jaren spectaculair gegroeid hoewel de wijze van stimulering per faculteit verschilt. Het document ‘Colleges vanuit je bed’ geeft een goed beeld  van de ervaringen bij Civiele Techniek (Watermanagement).   

Steeds meer onderwijszalen zullen dekomende jaren worden ingericht met Collegerma- opnameapparatuur.  Daarbij wordt ook onderzocht of automatische opnames (dus zonder  operators)  mogelijk zijn. Ook komen er ‘kantoorsets  beschikbaar’voor opnames in een kleinschalige setting.. 

Het Onderwijskundig Centrum Focus zorgt voor de didactische ondersteuning van docenten. De folder ‘Help, ik word opgenomen’ is hiervan een voorbeeld.

Daarnaast word TU-breed standaardsoftware (Wimba) beschikbaar gesteld voor opnames van ‘achter de computer’.  ELS (de E-learning Support Unit) zorgt voor ondersteuning hiervan. 

De opnames vinden mede plaats met het oog op externe publicaties via i-tunes (www.itunesu.tudelft.nl) of you tube edu (www.youtube.com/tudelft). Ook vinden er veel opnames van colleges plaats in het kader van het snel groeiende OpenCourseware programma van de TU Delft (www.ocw.tudelft.nl). 
Er is een website ingericht voor alle vraagstukken rondom auteursrechten.  

Op dit moment worden de verantwoordelijkheden voor het maken van opnames (dis niet voor de infrastructuur) meer en meer belegd bij de faculteiten. Drie van de zeven faculteiten beschikken inmiddels over een eigen team van operators (studenten-assistenten).

Via het project V4L willen we vooral creatieve toepassingen  van weblectures in het onderwijs stimuleren, ook zonder gebruik te maken van collegerama. Uitgangspunt is vooral dat de pilots laagdrempelig zijn  (in termen van tijdsinspanning, leercurve en techniek), leiden tot meer  activerend onderwijs  en andere docenten kunne inspireren. Als budget is en richtlijn van K€ 3 gehanteerd (vooral voor ’uren’ of het inhuren van een student-assistent) . De pilots laten zien dat dat gelukt is; dat wordt ook bewezen door nieuwe initiatieven door een nieuwe groep van docenten.